Arlanda flygsamlingar

128 sid inb. 22 x 27 cm. Jan Forsgren. ÅRETS FLYGBOK 2018.

  • Artnr: Arlanda flygsamlingar
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

UTSEDD TILL ÅRETS FLYGBOK AV FLIT, FLYGHISTORISKA GRUPPEN, 6 okt 2018

På Arlanda Flygsamlingar visas svensk civil luftfartshistoria från 1716 till dags dato. Här visas ett femtiotal civila flygplan och helikoptrar från 1910-talet och framåt, liksom även flygmotorer, fordon och annan kringutrustning. Andra sevärdheter är modeller, vindtunnlar och simulatorer m.m.
Arlanda Flygsamlingar ägs fr o m den 1 januari 2018 av Statens Maritima Museer, men förvaltas av den ideella föreningen Arlanda Flygsamlingars Vänner. Visionen är att Arlanda Flygsamlingar skall bilda grunden för ett blivande svenskt civilt luftfartsmuseum.
Boken om Arlanda Flygsamlingar omhandlar många av de flygplan som finns utställda där. Den är helt i färg och ger läsaren en mycket bra beskrivning av de främsta 24 flygplanen, av samlingarnas ca 50 maskiner i egna små kapitel. I tillägg finns det några korta kapitel om simulatorer, vindtunnlar, motorer och propellrar.