Fallskärmar och fallskärmstrupper

Allhems klassiska flygbok. 99 sid hft. N.O. Seefeldt 1948

  • Artnr: Allhem fallskärmar
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

Antikvarisk bok i mycket gott skick.