Från flygpojke till flottiljchef

Bertil Bjäres memoarer, 119 sidor.

  • Artnr: BjäreF10
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

En flottiljchefs memoarer, med många bilder som aldrig tidigare visats.

Bertil Bjäre började som flygpojke och slutade som flottiljchef på F 10. I en massa små minnesbilder berättar han om sitt liv i Flygvapnet och om sin tjänst som försvars- och flygattaché i Moskva och Warszawa.
Det började med modellbygge och segelflyg i unga år, flygskolan på Ljungbyhed, kadett på F 12 i Kalmar och på F 20 i Uppsala. Han var en av de som deltog i kadettflygningen till Italien 1950. Sedan kom han som nybliven fänrik till F 10 i Ängelholm och fick flyga J 22, J 28 och J 29. Det är F 10 som har legat honom varmast om hjärtat. Från det att han kom dit 1950 tills han som flottiljchef var med med på F 10:s nedläggning. Han är fortfarande aktiv, nu som hedersledamot i F10 Kamratförening.