Kapten Kullings flygarkarriär

Kapten Kullings flygarkarriär. Birgitta Kulling. 112 sid ind.

  • Artnr: Kulling
  • Ej i lager

Beskrivning av artikel

En flygares karriär genom Flygvapnet, SAS och näringslivet.

taffan Kullings liv i luften har nedtecknats av hans hustru Birgitta. Staffan var en ung pojke under andra världskriget. Pojkarna lekte krig. Morbror Sixten hade tagit segelflygcertifikat på Hammars Backar och modellklubben i Kristinehamn sög pojkarna till sig och grundade ett flygintresse. Efter några års arbete på olika företag blev Staffan flygpojke på F 12 i Kalmar.Utbildning på STI med bl a studiebesök på SAAB i Linköping och sedan värnplikt på F 20. I slutet av 1950-talet blev han antagen till flygutbildning på Ljungbyhed. Sk 50, J 28 och så GFSU på J 29 på Malmen. 1950-talet var något av en glansperiod för svenskt flyg. Flytt till F 16 Uppsala och TIS på J 35.
Boken skänker insikter i hur det var i Flygvapnet när det var som störst och bäst. Flygglädjen, glädjestunderna men också smärtan i att förlora kamrater i flygolyckor. Olika flygplanstyper och allehanda flygvapenprofiler passerar revy. Efter huvudpersonens övergång till trafikflyget och SAS följde en omväxlande tid, såväl i bokstavlig som i överförd bemärkelse. Inte minst när den karismatiske Jan Carlzon trädde in på scenen och genomförde stora och gagnande förändringar. Förutom en skildring av Staffan Kullings liv är boken också en flyghistorisk resumé över en spännande period i svenskt flygs utveckling.