MAP

Lars-Erik Wallhagen. 160 sid inb. 2016.

  • Artnr: Vingar MAP
  • Finns i lager

Beskrivning av artikel

MAF Sweden har kommit ut med en bok som beskriver deras verksamhet under 35 år. Mission Aviation Fellowship är en frivilligorganisation som står för frivilliga hjälpinsatser runt om i världen. Det är i framförallt Asien, Afrika och Sydamerika man är verksam.
Boken börjar med en historisk översikt i form av von Rosens insatser i Etiopien på trettiotalet och sedan samme mans insatser i Biafra i slutet av sextiotalet samt matbombning i Etiopien på sjuttiotalet. Ett uppslag om missionsflyg 1945 får vi med oss innan vi kommer till uppbyggnaden av MAF vars svenska gren i år fyller 35 år. Huvudorganisationen har dock 70 år på nacken och opererar idag 135 flygplan i 35 länder. Resten av boken handlar om MAF Swedens och deras samarbete med Lions i en lång rad länder världen runt. Boken har mer än 400 bilder och en god portion text.